Σύνδεση

Tubeless -Tubular

Δείτε επίσης

  • Ταινία Tubular Carogna SM (20MMx2M)
  • Μπουαγιολίνη CONTINENTAL 25G για CARBON
  • Ταινία tubeless Caffelatex M (25MMx8M)