Σύνδεση

Tubeless -Tubular

Δείτε επίσης

  • Ροδέλες Στεγανοποίησης Βαλβίδας Shelter Wheel Kit
  • Ταινία Tubular Carogna S (16,5 mm wide)
  • Ταινία Tubular Carogna M” (25 mm wide)