Σύνδεση

Αεροθάλαμος 28''

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος CONTINENTAL RACE 28 700 x 18-25C και 27 x 3/4-1. S60
  • Αεροθάλαμος CONTINENTAL RACE 28 700 x 20C έως 700 x 25C S42
  • ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ SLIME ΜΕ ΥΓΡΟ 700x28C-35C F/V