Σύνδεση

Μεσαίες Τριβές

Δείτε επίσης

  • Μεσαία Τριβή SUNRACE BBS15 68x127mm
  • Μεσαία Τριβή Shimano BB-UN55 (73x118mm)
  • Μεσαία Τριβή SUNRACE BBS18 68x122mm Αλουμινίου