Σύνδεση

Ντίζες σέλας BMX Old/Mid School Seat post

Δείτε επίσης

  • NOS Ντίζα Σέλλας Sakae Ringyo CT-P6 Αλουμινίου Japan 26,6mm Vintage- 170mm
  • NOS Ντίζα Σέλας No Name/Generic Drain Drop 22.2mm 360mm Old School Bmx
  • NOS Ντίζα Σέλας No Name/Generic Lay Back Old School Bmx 25.4mm 370mm White