Σύνδεση

Αεροθάλαμος 27,5

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος KENDA 27,5 X 2.10/2.35 A/V
  • Αεροθάλαμος Maxxis 27,5x2.20/2.50 AV Freeride
  • Αεροθάλαμος Hutchinson 27,5 X 1,90/2.35 F/V 48mm