Σύνδεση

Αεροθάλαμος 27,5

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος KENDA 27,5 X 1.90/2.125 A/V
  • Αεροθάλαμος Specialized Standard Presta Valve 27.5x2.3/3.0 FV 40mm
  • Αεροθάλαμος Specialized Airlock Presta Valve με Υγρό 27.5x1.75/2.4 A/V 40mm