Σύνδεση

Αεροθάλαμος 27,5

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος CONTINENTAL MTB 27.5 x 1.75 / 2.50 A/V A40
  • Αεροθάλαμος CONTINENTAL MTB 27.5'' B+ A40 (27,5'' x 2.6 / 2.8)
  • Αεροθάλαμος Maxxis 27,5x1.90/2.35 F/V