Σύνδεση

Αεροθάλαμος 27,5

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος Hutchinson 27,5 X 1,90/2.35 F/V 48mm
  • Αεροθάλαμος CONTINENTAL MTB 27.5 x 1.75 / 2.50 A/V A40
  • Αεροθάλαμος HAKUBA 27.5x1.95-2.125 A-V 40mm