Σύνδεση

Αεροθάλαμος 27,5

Δείτε επίσης

  • Αεροθάλαμος Hutchinson 27,5 X 1,90/2.35 F/V 48mm
  • Αεροθάλαμος KENDA 27,5 X 2.10/2.35 F/V
  • ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ SLIME ΜΕ ΥΓΡΟ 27.5x1.90-2.125 A/V