Σύνδεση

Ασφάλειες Αλυσίδας

Δείτε επίσης

  • Ασφάλεια Αλυσίδας SRAM PowerLink PowerLock Chain Connector 9sp Gold
  • Ασφάλεια Αλυσίδας SRAM PowerLink PowerLock Chain Connector 10sp Black
  • Ασφάλεια Αλυσίδας SRAM PowerLink PowerLock Chain Connector 12sp Rainbow colored